Dotace společnosti EURO AGRAS, s.r.o. na FVE

Projekt společnosti EURO AGRAS, s.r.o., Havlíčkův Brod (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001091) na pořízení fotovoltaické elektrárny je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 148,5 kWp sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.