CARRERA

  • velmi raná, konzumní, varný typ B, pro nejranější sklizně
  • hlízy oválné, pravidelné, velmi vzhledné, velikostně vyrovnané, vhodné k mytí a balení
  • vysoký výnos s velmi vysokým podílem tržního zboží
  • odolná mechanickému poškození hlíz
  • odolná háďátku a rakovině
  • odolná strupovitosti
  • odolná plísni bramborové
  • méně odolná virovým chorobám