JONAS

  • Polopozdní odrůda pro výrobu škrobu
  • Hlízy krátce oválné až kulovité, hrubá žlutá slupka
  • Rezistentní háďátku bramborovému Ro 1, Pa 2(8), Pa 3(8)
  • Odolná viru Y, odolná plísni v nati i na hlíze
  • Vysoký výnos škrobu z ha